pühapäev, 29. mai 2016

Võtame aasta kokku - 2. klassi viimane digipäev

1. Korrasta oma eesti keele lugemik - võta paber ümbert, kontrolli, kas nimi on sees ja et vahel poleks pabereid jms. Võta lugemik teisipäeval kooli kaasa.


2. Digipäeva ülesanne kõikidele.
Mõtle möödunud kooliaastale, oma 2. klassis käimisele. Sirvi meie klassi blogi, lehitse päevikut. Vaata lisasin pildid blogi paremasse serva (nutivahendiga vaadates ava veebivaade lehe alt servast)Tuleta meelde, mis aasta jooksul toimus.
Nüüd kirjuta jutuke 
Minu 2. klass

Kirjuta, mis toimus, mis oli uus ja huvitav, mis meeldis, mis oli põnev või ootamatu, mis oli raske või mis sulle ei meeldinud. Mida tahad, et oleks ka 3. klassis.
Mis oli koolis huvitavat, mis oli klassis head või halba.

Jutu võid kirjutada käsitsi vihikusse või korralikule paberile, trükkida arvutis ja saata mulle meilile või tuua kooli mälupulgal (palu vanemate abi otsustamisel, kuhu kirjutada).

Tuletame meelde, kuidas sellist jutukest kirjutada.
- Sirvi blogi ja päevikut, mõtle möödunud aastale.
- Lauseid koostades mõtle enne lause läbi ja siis kirjuta.
- Võid teha esmalt mustandi ja seejärel puhtalt ümber kirjutada.
- Tee jutule väike sissejuhatus, seejärel kirjuta jutuke ja lõpuks väike kokkuvõttev lause või lõik.
- Loe kõik hoolega üle ja kontrolli, kas kõik on õige.

3. Digipäeva ülesanne kodus õppivatele lastele 
Koosta klassiõhtu viktoriini jaoks 5 küsimust möödunud kooliaasta sündmuste ja ürituste kohta. Kasuta taas blogi ja oma päeviku abi, sealt leiad aasta jooksul toimunud tegevused.
Veel koosta 5 küsimust 2. klassis õpitu kohta. Kasutada oma inimeseõpetuse, loodusõpetuse ja matemaatika tööraamatuid ja lugemikku.Meenuta ka kehalises, muusikas ja ujumises õpitud teemasid. Võid küsimused kirjutada esmalt paberile.

Küsimustest tee LearningApps keskkonnas mäng (parool on päevikusse kleebitud). Seekord kasuta kindlasti, kas valikvastustega mänge, miljonimängu või mitmikvalikuga viktoriini. KINDLASTI JÄLGI, ET MÄNG SAAKS SALVESTATUD (vajuta lõpeta ja seejärel salvesta).


Kontrolli üle, kas kõik vajalik sai tehtud. 
* Võimlejatel jutuke ja klassiõhtu plaanid.
* Kodus õppijatel lugemik korda, jutuke ja viktoriiniks mäng.