neljapäev, 28. aprill 2016

DIGIPÄEV 29. aprill


Digipäeva ülesannete täitmiseks otsi üles oma reisivihik ja võta ka kirjutusvahend.
 Suhtu ülesannetesse tõsiselt, loe hoolega töökäske ja ole nutikas! Ära kiirusta, vaid mõtle veel kõik läbi, ehk jäi eile midagi kirjutamata. Siis saad täna veel vihikusse juurde kirjutada. Vihik võta esmaspäeval kooli kaasa.

KUI VAJAD ABI, SIIS KÜSI SIIN1) KARJÄÄRIPLANEERIMINE - AMETID
 Mõtle veel läbi eilne päev ja täienda vihikus ametite nimekirja. Mõtle veel läbi, missuguseid ameteid eile reisil kohtasid. Nüüd täida ülesanne siin - LINK

2) KESKKOND - ERINEVUSED MAAL JA LINNAS
Pane padleti seinale kirja üks lause, mille poolest linna ja maa keskkond erinevad või sarnanevad. Enne kui kirjutad loe läbi teiste kirjutatud tekst ja proovi kirjutada nii, et sa sama asja ei kirjutaks.
PADLET

3) ETTEVÕTLIKKUS - RAHA KASUTAMINE
Panid eile kirja kõik oma ostud ja rahakulu. Kontrolli, kas vihikusse sai kõik kirja.
Nüüd mõtle ise 2 tekstülesannet kasutades oma eilseid oste.Võid kasutada liitmise, lahutamise, korrutamise või jagamise tehet. Jälgi, et tekst oleks arusaadav ja et oleks küsimus.
Võid alguses ülesande vormistada reisivihikusse, siis kontrolli sõnastust ja seejärel trüki oma ülesanded SIIA.

4. TEABEKESKKOND - KAVA, VOLDIK, REKLAAM
Vaata üle oma eile kogutud reklaamid,voldikud, kuulutused vm. Vali neist välja üks, mis tundub sulle kõige huvitavam. Loe läbi, mis on sinna kirjutatud.
Koosta loetud lehe kohta kolm küsimust, millele peab klassikaaslane vastused leidma. Võta kaasa paber, mille järgi küsimused koostasid. Kirjuta küsimused oma tabeli lahtrisse SIIA. 

5. INNOVATSIOON - UUS ASI
Panid vihikusse kirja kas
- uue koha, mida külastasid
- uue asja, mida nägid
- uue tegevuse mida tegid
Pane see asi kirja, aga kirjuta ja kirjelda natuke pikemalt ja täpsemalt seda uut asja.
Kirjuta SIIA


6. TURVALISUS - OHUD REISIL
Oleme inimeseõpetuses rääkinud turvalisusest. Võid oma tööraamatust neid peatükke veel uurida. Mõtle veel üle eilne reis ja vajadusel kirjuta vihikusse juurde. Nüüd trüki ohud, mida märkasid SIIA. Trüki kõik oma vihikust, ka siis kui teised on samasuguse asja juba kirjutanud. Võid kirjutada iga ohu olukorra lühidalt ühe-kahe sõnaga.